30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354
30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354

$299,000

30-11 Parsons Blvd #4K, Flushing, NY, 11354

ACTIVE