67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923
67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923

$299,000

67 Capt Shankey Drive, Haverstraw, NY, 10923

17
Courtesy of: Corcoran Baer & McIntosh